menu
Rezervace Guest Club
Roll down

Informace pro spotřebitele

scrolldown

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: adr,coi,cz
web: https://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/